Nye tall fra Nav: Nesten tre ganger så mange arbeidsledige i Rakkestad de siste tre ukene

De ferskeste ledighetstallene fra Nav er ikke lystig lesing.