Nye karttavler for bygdas turgåere

Mye har skjedd i Fjella de siste årene. Nye stier og destinasjoner har kommet til - nå også nye, oppdaterte karttavler.