Ny konsesjonsbehandling for flyplassen – nabo reagerer på at de ikke er varslet

Rakkestad flyplass trenger en fornyelse av konsesjonen. En nabo har flere innspill til drifta.