- Rakkestad kommune følger Folkehelseinstituttets anbefaling og oppdrag fra regjeringen og tilbyr nå koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer og 16-17 åringer, skriver Rakkestad kommune på sine nettsider torsdag.

Egen vaksineblanding

Marie Liseter ved Rakkestad vaksinesenter opplyser at det er egne hetteglass med en vaksineblanding som er tilpasset barn som settes på 5-11 åringene.

Tilbudet gjelder for barn født fra 2010 - 2017, som har fylt fem år. Forutsetninga for å vaksinere så unge barn er at de foresatte ønsker det. Kommunen opplyser på nettet at vaksinetilbudet er mest aktuelt for:

• Barn med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres med to doser (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine). 8-12 ukers intervall mellom dosene.
Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering. I tillegg anbefales vaksine for:
o Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
o Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

To mandager

I tillegg til timebestilling på telefon og mail, tilbyr Rakkestad kommune drop-in på ettermiddagene mandag 31. januar og mandag 7. februar.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har 6640 av Rakkestad innbyggere tatt første dose og og 75,9 prosent av befolkningen er vaksinert. Det opplyses også om at 33 nye har testet positivt det siste døgnet.