En bjørn med forstoppelse skal ha gitt opphav til dette navnet

Linnekleppen har mange et forhold til. Men betydningen av stedsnavnet står ikke helt klart for navneforskere.