Nav-sjefen ber permitterte rakstinger om å vurdere muligheten til å bidra innenfor kritiske samfunnssektorer

Arbeidsledigheten i Rakkestad er på sitt verste siden andre verdenskrig.