Her har de null(!) matsvinn – slik klarer de det

Hos Cirkle K i Rakkestad greier de kunsten å ha null matsvinn i løpet av året.