Ufrivillig deltid og likelønn

Forhandlinglederne fra venstre: Ole Jacob Knutsen, Akademikerne, adm.dir. i KS Sigrun Vågeng, Mimi Bjerkestrand, UNIO, Jan Davidsen, LO Kommune, Gunn Olander,YS  og Per Kristian Sundnes, KSstartet  forhandlingene i oppgjøret for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Forhandlinglederne fra venstre: Ole Jacob Knutsen, Akademikerne, adm.dir. i KS Sigrun Vågeng, Mimi Bjerkestrand, UNIO, Jan Davidsen, LO Kommune, Gunn Olander,YS og Per Kristian Sundnes, KSstartet forhandlingene i oppgjøret for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Likelønn, flere heltidsstillinger og tiltak mot sosial dumping er noen av kravene de kommuneansatte møtte med da forhandlingene i kommuneoppgjøret startet torsdag.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

– I tillegg til de fast ansatte er vi opptatt av å sikre interessene til ungdom, nyutdannede, deltidsarbeidende, vikarer og midlertidig ansatte, sier Jan Davidsen, leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Han mener det må gjøres omfattende grep for å fremme rekrutteringen til kommunesektoren, en høyere begynnerlønn og faste, hele stillinger vil bidra til det.

Forhandlingsmotparten KS ønsker et moderat lønnsoppgjør tilpasset en stram kommuneøkonomi, men erkjenner at det er behov for å innføre tiltak for å redusere omfanget av uønsket deltid.

Kommuner og fylker har ifølge KS ulike utfordringer med rekrutteringen. Mens noen kommuner sliter med å rekruttere ingeniører kan andre ha utfordringer med å rekruttere førskolelærere eller sykepleiere.

– Derfor er det behov for sentrale og lokale virkemidler som møter disse utfordringene som varierer mellom kommuner og mellom yrkesgruppene, skriver KS i en pressemelding.

Leder i YS kommune Gunn Olander, mener derimot at kommunesektoren har et lønnsnivå og en lønnsutvikling som norske kommuner ikke kan leve med over tid.

– Kommunesektoren vil trenge betydelig tilgang på arbeidskraft i årene som kommer. Ungdom som nå skal velge utdanning må se et lønnsnivå som gjør det attraktivt å utdanne seg til en jobb i kommunesektoren, sier hun.

I tillegg til LO Kommune og YS kommune representerer Unio og Akademikerne arbeidstakerne i kommuneoppgjøret.

– Dårligere tilbud

Akademikerne mener at kommunene har store problemer med å beholde ansatte med høyere utdanning, slik at det kommunale tjenestetilbudet blir dårligere.

– Kommunalt ansatte akademikere tjener rundt 200.000 kroner mindre i året enn sine privatansatte kolleger. Målet med dette lønnsoppgjøret er å redusere denne forskjellen, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune.

Også Unio er opptatt av at utdanning skal lønne seg og vil redusere lønnsgapet mellom kvinnedominerte grupper med høyere utdanning i offentlig sektor og grupper med like lang utdanning i privat sektor.

Kommuneoppgjøret omfatter 410.000 ansatte i kommuner, fylkeskommuner og 500 bedrifter tilsluttet LO Kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne. Forhandlingene kommer sannsynligvis til å fortsette fram til 30. april. Hvis partene ikke er kommet til enighet, blir oppgjøret sendt videre til Riksmekleren. Rett etter påske starter også oppgjøret for de ansatte i staten. Oslo kommune er eget tariffområdet og omfattes ikke av kommuneoppgjøret. (ANB-NTB)

Artikkeltags