Syk av arbeidstida

 Forskning viser at vaktordninger på kveld, natt, helg og høytider er belastende, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.

Forskning viser at vaktordninger på kveld, natt, helg og høytider er belastende, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Ubekvem arbeidstid må ta mye av skylden for høyt kvinnefravær i arbeidslivet.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det mener Norsk Sykepleierforbund.

– Forskning viser at vaktordninger på kveld, natt, helg og høytider er belastende. I tillegg kan også selve arbeidet være utfordrende. Mye av sykefraværet i helse- og omsorgssektoren skyldes derfor stor grad ubekvem arbeidstid, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.

Høyt press

Denne uken kom stortingsmeldingen «Arbeid for helse – Sykefravær og uføretrygding i helse- og omsorgssektoren». Her kommer det blant annet fram at kvinner har høyere sykefravær enn menn.

Siden det jobber flere kvinner enn menn i helse- og omsorgssektoren, får kjønnsforskjellene i fraværet stor betydning for denne næringen.

– At kvinner oftere er borte fra jobb på grunn av sykdom enn menn, er ikke nytt. Vi er mer opptatt av hvorfor kvinner i helse- og omsorgssektoren har et så høyt press at det fører til sykdom. Dette er det dessverre ikke forsket så mye på, sier Lisbeth Normann.

Pasientkontakt

Ifølge utredningen er det mye som tyder på at helse- og omsorgssektoren har spesielle utfordringer knyttet til arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og arbeidsbelastninger.

Det dreier seg om at det i helse- og omsorgssektoren er følelsesmessig pasientkontakt, risiko for vold, trusler og trakassering enn i andre kvinnedominerte yrker. Omfanget av turnus, kvelds- og nattarbeid er også større enn i de fleste andre næringer.

– Vi vet også at ansatte i sektoren i mindre grad har kontroll på sin egen arbeidssituasjon. Dette kan oppleves som belastende, sier Normann.

Godt arbeid

Normann berømmer arbeidet til utvalget og mener det er kommet med flere gode og konkrete forslag.

Hun trekker spesielt fram forslagene om forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsforhold. Her foreslås det at man blant annet skal utvikle medarbeidernes kompetanse og forsøke nye turnus- og arbeidstidsordninger.

– Dette er områder vi er svært opptatt av på sykepleiernes vegne, og vi ser frem til å være med på å utvikle forslagene videre, sier Normann.

Ett savn

Men ett tiltak savner hun:

– Utvalget har ikke sagt noe om betydningen av å øke grunnbemanningen. Dersom bemanningen i bunnen hadde vært god nok, ville mange sykepleiere ha fått en mindre belastende arbeidsdag.

Normann viser til at Sykepleierforbundet lenge har etterlyst undersøkelser som ser på om økt grunnbemanning har noe å si på sykefraværet.

– Vi håper departementet og direktoratet kan bidra til at en slik undersøkelse blir gjennomført, sier hun. (ANB)

Artikkeltags