Ikke fjernt med fjernjobbing

Det kan nok være litt mer avslappende å jobbe hjemme, men en ny undersøkelse viser at vi faktisk jobber mer når vi fjernjobber.

Det kan nok være litt mer avslappende å jobbe hjemme, men en ny undersøkelse viser at vi faktisk jobber mer når vi fjernjobber. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fjernjobbing er slett ikke helt fjernt. De som sitter på hjemmekontoret jobber nemlig mer enn andre.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det viser en undersøkelse fra InFact.

Ifølge undersøkelsen, som er utført på oppdrag av Xtra Personell, har at 44,2 prosent en arbeidsgiver som har lagt til rette for jobbing fra andre steder enn kontoret.

Likevel svarer 32,6 prosent at muligheten for fjernjobbing gjør at de jobber mer enn før. 42,9 prosent svarer at de jobber like mye, mens bare 7,7 prosent svarer at de jobber mindre enn før.

Kveldsarbeid

– Hjemmekontor krever at man disponerer tid og jobb på en annen måte, sier administrerende direktør i Xtra Personell, Kristian Fæste.

– Man har ikke tiden på kontoret som en naturlig ramme for arbeidsmengde- og tid. Dermed blir det også lettere å ta opp igjen arbeid på kveldene. Når man samtidig har fått laptop eller annet arbeidsutstyr fra bedriften, gjør det at arbeidet er lettere tilgjengelig til enhver tid. Grensene mellom jobb og fritid viskes mer ut.

Flest unge

Undersøkelsen viser at det er flest mellom 18 og 24 år som har økt arbeidsmengden etter at de fikk muligheten til å fjernjobbe.

Hele 41 prosent i denne aldersgruppen sier at de jobber mer enn før. Tallene viser at arbeidsmengden ved hjemmekontor minker med årene, det tilsvarende tallet for de over 60 år er bare 22,4 prosent.

Flere forklaringer

– Det har nok flere forklaringer. For det første tror jeg at erfaring spiller inn, sier Fæste.

– De som har vært lenge i arbeidslivet har mer struktur og rutiner for jobb, selv om de tar den med seg hjem. For det andre vet vi fra tidligere undersøkelser at unge mellom 18 og 24 år generelt jobber mer fordi de vil bevise mer. De vil videre. Mange har heller ikke de samme forpliktelsene med familie og barn, noe som gjør at det er enklere å jobbe mer hjemmefra.

Privat sektor

Undersøkelsen viser også at det er privat sektor som legger mest til rette for at ansatte kan jobbe fra andre steder enn kontoret eller arbeidsplassen. Her har mer enn annenhver arbeidstaker tilbud om å jobbe hjemmefra.

I offentlig sektor svarer 36,2 prosent at de har mulighet til fjernjobbing, i privat sektor er tilsvarende talll 51,5 prosent det samme.

Viktig signal

– Her er det verdt å merke seg at selv om det er flere private bedrifter som har lagt til rette for fjernjobbing, så er det faktisk flere i offentlig sektor som svarer at arbeidsmengden har økt som følge av dette, sier Fæste.

– Generelt er jo disse tallene også et signal til arbeidsgivere som er redde for at det skal bli mindre jobbing med fjernjobbing. Det er nærmest det motsatte som er tilfelle.

Tallene er basert på en landsrepresentativ undersøkelse hvor 1.010 personer ble spurt over telefon. (ANB)

Artikkeltags