Nabolaget stilte med egen fane og samlet sammen til barnetog

I Fiolveien ønsket de å skape best mulig 17. mai-stemning for barna i nabolaget og stilte i stand med eget barnetog og leker for de små.