Nå må kommunen rapportere denne dammen inn til NVE: – Over 100 års problemfri drift

Hvert år har Rakkestad kommune rapportert til Mattilsynet om Fladstaddammen. Nå må kommunen også sende årlig rapport til NVE.