Nå kan rakstingene kjøpe håndverks-øl på nett av Eirik

Eirik Petter Tomter fikk bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol av Rakkestad kommunestyre. Tre representanter stemte mot.