Nå kan du bli fadder for ei høne, lama eller ei geit

Inntektene skal gå til en lekeplass for barna som besøker Vestre Knolden gård.