Nå blir det gjort ny gjennomgang av smittevernet ved omsorgsboligene