Tilbake til normalen for Mysen-skole etter trusler

Driften gikk som normalt på Mysen videregående skole i dag.