Vil kontakte grunneierne langs Mjørudgata

Teknikkutvalget er enige om at de første 200 meterne av Mjørudgata bør prioriteres. Strekningen beskrives som uoversiktlig og trang for myke trafikanter.