Kampen for naturen

Av

– De Grønne er naturligvis for en storstilt satsing på fornybar energiproduksjon, men ikke på bekostning av viktige naturområder.