Hva vil jeg jobbe for i neste valgperiode?

Av

Dette vil Hans Jørgen Fagereng, 1.-kandidat FrP, har arbeidsmålene klare.