Til alle folkevalgte: - Fjern kremasjonsavgiften

Av