Mattilsynet og Veterinærinstituttet leter fortsatt etter mulige årsaker til tilfellene av blodig diarè som har smittet flere hunder i landet. Tilfellene har også hatt dødelige utfall, og virker skremmende på hundeeiere rundt om. Nå har Mattilsynet og Veterinærinstituttet utelukket en rekke virus, bakterier og sykdommer. Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding til NTB.

Omfattende arbeid

De to siste dagene har det kommet seks meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av disse døde. Tilfellene kommer fra Akershus, Finnmark, Oppland og Østfold, står det å lese i pressemeldingen. Tilsammen har det vært minst 173 tilfeller med blodig diaré siden 1.august. I Østfold er tallet nå på seks hunder totalt. Det kommer ikke frem i pressemeldingen hvor i fylket tilfellene har oppstått. (Se nederst i saken for fullstendig fylkesoversikt.)

– Vi jobber hardt med å finne ut av hva som er årsaken til sykdomstilfellene, men det er ikke sikkert vi klarer å peke på noe spesifikt. Det er ikke alltid man får svar på hva et sykdomsutbrudd kommer av, fordi vi rett og slett ikke finner noen fellesnevnere hos tilfellene utover symptomene, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Foreløpige resultater

Veterinærinstituttet har obdusert 15 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Bakterien Providencia alcalifaciens har så langt blitt påvist hos tolv av disse. Det er likevel usikkert om bakterien kan være årsak til symptomene, fordi bakterien også er påvist hos friske kontroll-hunder.

Diaré er også et ganske vanlig symptom hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp og alvorlighet enn i en del av de meldte tilfellene. Det er ikke nødvendigvis smittsomt og tilfellene har ofte ikke samme årsak. Dette har bidratt til at det har vært utfordrende å finne årsaken til sykdomstilfellene.

Foreløpige svar kan indikere en økning av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. Det ser nå ut til at antall tilfeller er på vei ned. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt dette, da det kan være manglende eller forsinkede innrapporteringer til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Mattilsynet opprettholder rådene som er blitt gitt i forbindelse med hundesykdommen, og sier at hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.

Fylkesvis oversikt over tilfeller meldt inn via spørreskjema

Merk at det kan være en forskjell på tallene over nye tilfeller som løpende har blitt meldt til Mattilsynet, og svar fra spørreundersøkelsen, blant annet når det gjelder geografisk område, alt ettersom tilfellet har blitt registret med behandlende veterinær eller hundeeiers fylke.

Oslo: 56

Akershus: 27

Østfold: 6

Hedmark: 14

Oppland: 2

Buskerud: 16

Vestfold: 3

Telemark: 5

Rogaland: 2

Vest-Agder: 5

Aust-Agder: 9

Hordaland: 2

Møre og Romsdal: 6

Sogn og Fjordane: 2

Trøndelag: 8

Nordland: 3

Troms: 4

Finnmark: 3

Kilde: NTB og Mattilsynet

Mattilsynets råd til hundeeiere

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ansamlinger av hunder bør unngås.
  • Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

Kilde: mattilsynet.no

Her legger Veterinærinstituttet ut daglige oppdateringer om hundesykdommen.