Kommunens eldreomsorg skaper A- og B-pasienter

Av

"Til sist men ikke minst ble han glemt på toalettet, satt der over veldig lang tid. Det siste førte til at han ble helt sengeliggende og døde relativt kort etterpå.", skriver Anne Karin Gammelsrud om sitt 88-årige familiemedlem som havnet i omsorgsbolig etter flere innleggelser på Kalnes.