Sår tvil om Senterpartiet

Av

Senterpartiet vil at kommunen på gitte områder skal samarbeide med priate tjenesteleverandører, skriver Karoline Fjeldstad i dette leserbrevet.