Lege søker om å få autorisasjonen tilbake

En tidligere kommunelege har søkt helsetilsynet om å få en ny eller begrenset autorisasjon som lege.