Ledigheten sakte på vei ned i Rakkestad

Ved utgangen av juli var 170 rakstinger helt ledige. Det er 191 færre enn i mars, da ledigheten var på sitt største.