Lars strever med å få blomstereng – i grøftekanten er blomstene slått ned

Bønder får tilskudd for å så blomstereng for å hjelpe bier og insekter. Men langs fylkesveiene blir blomstene kuttet ned.