Kommunen sa nei til å bygge disse husene - så oppdaget de at de allerede sto ferdige

Sandefjord kommune har gitt tillatelse til å bygge fire hus i Vennerødveien. I september var de på befaring av disse. Da oppdaget de at det også var bygget to hus de hadde avslått søknader for. Og flere avslåtte hus var under oppføring.