Tilbyr 90 millioner kroner

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) kutter overføringene til bøndene med 70 millioner kroner. Økte priser gir statens tilbud en ramme på 90 millioner kroner.

DEL

Tilbudet er 770 millioner kroner under kravet som ble fremmet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forrige mandag.

I sitt første oppgjør med bøndene vil Dale kutte den direkte støtten fra staten med 70 millioner kroner. Samtidig gis det rom for å øke prisene med 125 millioner kroner. Samlet ramme på årets tilbud er på 90 millioner kroner, inkludert overførte midler fra i fjor på 56 millioner kroner og reduserte fradrag på 21 millioner kroner.

Prisøkningen vil gjøre handlekurven 50 kroner dyrere i året for en gjennomsnittshusholdning.

Krevende situasjon

Statens forhandlingsleder Leif Forsell sier at tilbudet tar hensyn til den generelle økonomiske situasjonen med økende ledighet, flyktningsituasjonen og lønnsoppgjøret som er preget av moderasjon.

– Den økonomiske situasjonen er vanskeligere i år enn i fjor, og lave råvarepriser i Europa gjør at en mer moderat lønns- og kostnadsutvikling er nødvendig for å opprettholde konkurransekraften og øke produksjonen, slik regjeringen har mål om, sier departementsråd Forsell i Landbruks- og matdepartementet.

Tilbudet vil gi en inntektsvekst for bonden på 1,5 prosent fra 2016 til 2017.

Vrir til korn

Statens tilbud vil gi mer til kornproduksjon og mindre til produksjon av gress i kornområdene.

Totalt flyttes det på 14 milliarder kroner innenfor budsjettrammen, ble det opplyst under framleggelsen av statens tilbud onsdag ettermiddag.

Staten vil også vri noe mer tilskudd over på produksjon av storfekjøtt, heter det.

Krevende utgangspunkt

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret er et krevende utgangspunkt for videre forhandlinger, mener Norges Bondelag.

– Det er et tilbud uten visjoner, som ikke svarer på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Han mener tilbudet viser at regjeringen favoriserer stordrift på bekostning av mindre og mellomstore gårdsbruk.

– Det er jeg fortvilt over, sier Bartnes.

– Vi er helt avhengige av de mindre og mellomstore brukene for å kunne bruke norsk jord til matproduksjon i de delene av landet hvor klima og geografi ikke gjør det mulig å drive stort, sier han.

Artikkeltags