Laget midlertidig vei

For å skåne barnehage- og skolevei for anleggstrafikk, er det laget en midlertidig vei inn til utbyggingsfeltet Fladstad 2.