Det dreier seg her om viktigheten av å bevare vår egen bygds sentrale historie

Av

Kulturminner.