Som foreldre av barn på kulturskolen har jeg de siste ukene fulgt litt med på utviklingene av budsjettet for Rakkestad kommune.

Jeg er kun en privat person som har lyst til å si noen ord. Ofte tenker jeg det er fint å se på en sak fra et fugleperspektiv, og det er nok det jeg gjør i slike politiske saker som bygging av kulturskolen er. Dvs at jeg selvfølgelig ikke har alle detaljer, men dvs. også si at man kanskje ser et større bilde.

Jeg sitter også i FAU på en av skolene, samt at jeg er økonom av yrke. Det jeg synes gjenspeiler Rakkestad litt de siste ukene er at det ligger en frykt i kommunen fordi man ikke vet så mye om fremtiden, og dermed styres man av den frykten. Frykt for å ta feil beslutninger – frykt for manglende ressurser. Vi vet ikke hvordan inntektene blir fremover fra statlig hold, men jeg tenker at Rakkestad kommune må, som en del av et bygde Norge, passe seg for å bli for passive i utviklingen av bygdesamfunnet.

Noe nettopp bygging av kulturskole er utvikling av en bygd. Dette er en kostnad som allerede er avsatt i budsjettet rådmannen legger fram, og det er et budsjett som går opp.

Så hva stopper oss da i å vedta bygging nå mens vi står alene som kommune?

I mine øyne fra dette fugleperspektivet er det frykt for hva fremtiden bringer. På sikt er det snakk om en investering som kan bringe med seg så mye positivitet til kommunen, f.eks. brukes som konsertsal ergo bra for næringslivet osv. Samtidig tenker jeg at vi må fortsette utviklingen av bygda, og skal vi gjøre det må det investeres.

Se hva Rakkestadhallen har bringt med seg, mange barn har stor glede av en ny hall, dette tror jeg også en ny kulturskole vil gi. Nå er jeg også økonom, og har lest noe av budsjettet og jeg synes personlig det er forsvarlig å starte byggingen nå nettopp fordi budsjettet går opp. Det jeg må henstille politikerne/kommunen til er å ha en ryddig byggeprosess, samt struktur og kostnadskontroll.

Det er en kjensgjerning at mange byggeprosesser blir dyrere enn først antatt, jeg tror mye av årsaken til slikt er at man har manglende struktur og manglende/for liten kostnadskontroll. For budsjettet må følges, rammevilkårene rådmannen har gitt må holdes og det er fullt mulig med kontroll og oversikt. Som økonom driver jeg med slike ting i hverdagen, og det lar seg gjøre er min erfaring på generelt basis tenker jeg at de skadelidende blir barna hvis det ikke bygges en skole nå, de blir det tapende organ. Se f.eks. hva en ny hall har gjort for å få flere barn ut i idretten. Vi har i DIL en markant økning av antall barn som spiller håndball nettopp fordi vi har en så flott hall. Derimot er det barn som liker å drive med andre kulturelle innslag, og da må vi gi dem mulighet til det. Personlig kan jeg gjerne skatte noe mer og jeg, bare det går til kommunen, og den holdningen vet jeg mange andre og har. For sammen blir vi gode!

Med ønske om de beste intensjoner, økonom av yrke og mor til barn som trenger kreativitet i hverdagen.