Rotary har tjent bygda i 40 år

Taler: President Anfrid Agnalt i Rakkestad Rotaryklubb talte til de fremmøtte i anledning 40-års jubileet.

Taler: President Anfrid Agnalt i Rakkestad Rotaryklubb talte til de fremmøtte i anledning 40-års jubileet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Rakkestad Rotaryklubb markerte sitt 40 års jubileum med festmiddag i kulturhuset lørdag.

DEL

I alt 119 gjester var til stede da Rakkestad Rotaryklubb feiret 40-års jubileet med treretters middag, taler og musikkinnslag.

Distriktsguvernør Johan Østby, representanter fra Lions Club Rakkestad og flere naboklubber var til stede under markeringen. Også Rakkestad Lions Club var invitert.

Ragnhild Andersen og Magnus Winnæs Bakke hadde det kulturelle innslaget med nydelig sang og spill. De to unge musikerne ble tildelt en pris fra Rotaryklubben i 2013.

Tilbakeblikk på historien

Allerede i 1969 fikk Mysen Rotary en henstilling fra Distriktguvernør Stortrøen om å undersøke muligheten for å starte Rotaryklubb i Rakkestad. De fant ikke tiden moden, og saken ble lagt på is.

I februar 1976 ble det innkalt til et nytt møte av lokale krefter. På møtet, med flere representanter fra Mysen Rotaryklubb, ble det enighet om å kontakte potensielle medlemmer for å se om det var stemning for å starte en klubb i Rakkestad.

Dette resulterte i at 21 menn møttes på Central Hotell i Rakkestad den 6. april 1976. Interessen var stor så allerede på dette møtet ble det besluttet å starte Rakkestad Provinsional Rotaryklubb med ukentlig møter. Det ble valgt et styre med et tidligere medlem av Mysen RK, Harald Bjoner fra Rakkestad, som leder. Etter mye arbeide var alle formaliteter i orden og den 18. februar 1977 var 23 kandidater klare for opptak. 80 personer møttes til charterfest i Festsalen i Rakkestad Kulturhus.

I 1993 ble de første kvinnene tatt opp i klubben, og i dag er det 18 kvinnelige medlemmer.

59 medlemmer

Rakkestad Rotaryklubb er en del av en internasjonal organisasjon med over 1,2 millioner medlemmer i 166 land. I jubileumsåret har klubben 59 medlemmer. De representerer sju ulike hovedklassifikasjoner (yrkesretninger).

Aktive

De møtes hver uke hvor ulike yrkes- og samfunnsspørsmål blir belyst. Det har også gjennom årene blitt arrangert flere åpne møter i Kulturhuset med aktuelle temaer fra samfunnslivet.

Presseansvarlig Konrad Bjoner har vært med siden starten av.

– Reisen gjennom Rotary har vært fantastisk. Det finnes ingen andre klubber hvor man får slik innsikt i andres yrker og samfunnsliv. Vi reiser på mange bedriftsbesøk, sist tirsdag var vi på Borregaard, sier han.

Jobbet i 40 år for bygda

Av samfunnsoppgaver som har vært utført av Rakkestad Rotaryklubb kan blant annet nevnes:

I 1985 fikk klubben en anmodning fra historielaget om klubben kunne være behjelpelig med å få restaurert Kaaen sag og mølle. Det ble startet opp med rydding, og det ble hentet takstein fra taket på samvirkestallen som skulle rives. Denne ble så brukt på Kaaen sag og mølle.

Såpe har blitt tappet på flasker og plastbeholdere. Sendingene ble til stor hjelp for familier i Polen.

I samarbeid med Loge Grimkell i Sarpsborg ble utemøbler innkjøpt til Sansehagen på Skautun i 2003.

Bygging av grill og sitteplasser på Bygdetunet var en gave fra klubben i anledning Rotarys 100 års markering i 2005.

Det er utført vedlikehold på Bygdetunet. Paviljongen har blitt renset og reparert. På bygningene er det skiftet ut deler av kledningen og malt.

Vanntårnstien har blitt ryddet og vedlikeholdt. Det har også blitt bygget en gapahuk.

I flere år har det blitt arrangert stilkonkurranser på ungdomsskolen, med utdeling av premier.

Klubben har vært medarrangør en rekke ganger når «The Real Choir» har gjestet Rakkestad.

Klubben har engasjert seg sterkt i Widar Gudims skoleprosjekt i Gambia.

Rakkestad Rotaryklubb ønsker å bidra til at ungdommen skal få tro på en fremtid for seg og sitt yrke her i bygda. Klubben etablerte 1 1997 fondet «Ungdomsetablereren». Ved hjelp av dette fondet støttes unge nyetablere med et økonomisk bidrag.

Klubben har også støttet opp musikklivet i Rakkestad.

Ungdomsutveksling

De har også hatt ungdomsutveksling med mer.

– Vi har hatt deltakere på ettårige utvekslinger, familie til familie. Sommerleire for ungdom, Handicamp på Haraldvangen og mange på lederutviklingskurs.(Ryla). Vi har hatt representanter på Georgiastipend og GSE utveksling, forteller Bjoner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken