Den engasjerte kunstneren Eva-Lotta Sandberg er opptatt av identitetsbygging og unges muligheter til å delta i demokratiet. Hun har et internasjonalt engasjement og ønsker å jobbe videre med prosjekter knyttet til barns muligheter til å få lov til å utvikles kreativt og på så måte forstå, påvirke og velge sitt eget liv.

Tirsdag kommer hun til Rakkestad kulturhus for å holde foredrag etterfulgt av visninga av animasjonsfilmen «Odd er et egg». Filmen tar for historien om 7 år gamle Odd, som er så bekymret for å knuse hodet sitt at hele livet hans har gått i stå. Hverdagen preges av frykt for hva som kan skje på vei til skolen eller gymtimen. For å dempe den verste angsten polstrer han eggehodet sitt for beskyttelse. Så møter han Gunn som er en bie, og som både er uredd og glad i livet. Gjennom møtet med Gunn snus livet til Odd på hodet, og på uventet vis blir han fri fra alle bekymringer.

Arrangementet blir holdt av Rakkestad kommune i samarbeid med Østfold Kulturutvikling