Denne vedkapperen ble brukt i Haugskroken i Degernes – en kjent raksting tok med seg patentet fra Sverige under krigen

En ve'adag er mer enn motordur, vedkapp, kaffe og mannfolkprat. Det er lokalhistorie også.