Disse har søkt på stillingen som prost i Østre borgesyssel prosti