Lystenning og kveldsgudstjeneste på allehelgenssøndag: – Det er en fin tradisjon

3. november markere kirken allehelgenssøndag med åpen kirke og minnegudstjeneste.