Anett (39) er en av 21 søkere til kulturjobbene i den nye kommunen – en raksting på søkerlista

Det er en stor jobb å skape et kulturtilbud for 43.000 innbyggere.