Det er laget mellom 250–300 meter med broer over myrer og bekker på den populære blåmerkede turstien Kløsa rundt i årenes løp.

I slutten av april ble det bygget 10 løpemeter med bro over et vanskelig område ved Bånnheim. I mai ble det bygget cirka 25 meter med broer ved Knuvla.

Det er Alf Finseth, Hans Jakob Lunde, Trygve Rådahl, Thor Johnny Syverstad, John Aamodt og Sigmund Jenssen som har stått på. Dugnadsgjengen går over turstien en gang i året og feller busker, legger ut planker og merker på nytt.

– I fjor var det 300 personer som hadde skrevet seg inn i gjesteboka for dem som går Kløsa rundt. Gjesteboka ligger i en kasse på runden, forteller Ingemund Jenssen.

Dugnadsgjengen retter også en stor takk til grunneierne.