Med denne kalven avslutter elglaget jakta for i år – se hvem andre som har felt elg