Krever 3 meter bred sti til Frønesjøen

Rakkestad kommune mener at planene for Frønesjøen friluftsområde kan stå og falle på stibredden.