(Oppland Arbeiderblad)

Boligprisene her i landet sank med 2,2 prosent fra oktober til november, viser tall fra Eiendom Norge. Sesongkorrigert falt boligprisene med 0,9 prosent.

– November er normalt en svak måned prismessig. Dette er en svak prisutvikling til være november, kun slått av 2008, sa administrerende direktør Henning Lauridsen på mandagens pressekonferanse.

Tallene viser en fortsatt prisnedgang, etter at boligprisene i oktober falt med 1,9 prosent. Det var den sterkeste oktobernedgangen på 14 år. Obos-tallene for november viste en nedgang på hele 4,7 prosent, men disse tallene svinger langt mer enn landsgjennomsnittet.

Handelsbanken Capital Markets ventet på morgenen et sesongjustert fall i november på 1,5 prosent, altså et fall som er klart sterkere enn normalt for måneden. Banken skriver i morgenrapporten at korrigert for normale sesongsvingninger, har boligprisene falt med 1,7 prosent siden toppen ble nådd i august.

Klart nedover

Retningen er ifølge bankens eksperter klart nedover. Den viktigste forklaringen til dette er den bratte renteoppgangen fra Norge Bank, som ennå ikke er unnagjort. Renteøkningene har ennå ikke fått fullt gjennomslag i boligmarkedet, og da mener Handelsbanken eksperter at nedturen i boligmarkedet bare så vidt har begynt.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets spådde riktig at boligprisene trolig falt mer enn det som er normalt for denne tiden av året.

I november 2021 falt boligprisene med 0,6 prosent etter et rekordsalg av boliger i måneden.

Økte levekostnader

DNB Markets tror at prisene vil fortsette å falle i samme tempo også i de neste månedene. Hovedårsaken er den uvanlig raske renteoppgangen, i kombinasjon med en generelt sterk økning i levekostnadene.

Men DNB Eiendoms egne tall viser en nedgang på rundt 1 prosent i november.

– At boligprisene fortsetter ned i november, er helt som forventet, sier leder av DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, i en kommentar. Hun mener prisutviklingen er helt i tråd med hva som er normalt på denne tiden av året, og spesielt i et nedadgående marked.

– Det er fortsatt kjøpers marked, og selv med riktig pris må du ta høyde for flere visninger før du får solgt. I snitt selges boligene nå litt under prisantydning, og vi venter prisfall også i desember, sier Sørestrand-Hansen.

Kjøperne er der

Sørestrand-Hansen er mer overrasket over at boligene selges såpass raskt som de gjør.

– Våre egne tall viser et snitt på 19 dager i Oslo og 25 dager på landsbasis. Riktig nok er det en del boliger som har blitt repriset og lansert på nytt gjennom måneden, som påvirker snittet på salgstiden. Men overordnet har det vært god aktivitet, og kjøperne er der til tross for økt rentenivå og høy inflasjon, som naturligvis også påvirker markedet.

DNB-lederen sier det fremdeles er en god etterspørsel etter små leiligheter i pressområder. Det gjelder spesielt i Oslo hvor det bygges lite nytt. På sikt kan den lave boligbyggingen presse prisene ytterligere opp på de minste leilighetene, sier hun.