Kor, korps og tea­ter­grup­per hardt ram­met av av­lys­nin­ger - Even opp­ford­rer pub­li­kum til å ikke be om re­fu­sjon

I en opp­ford­ring på Face­book ut­ford­rer Even Kaal­stad lo­kal­sam­fun­net til å støt­te lo­ka­le lag og for­en­in­ge­ne som er rammet av korona-avlysninger.