Disse gikk konkurs i Rakkestad i fjor

Rakkestad har opplevd en liten økning av konkurser de siste årene.