30 unge rakstinger møtte i konfliktrådet i fjor – de fleste sakene handlet om vold

Tyveri, vold og trusselsaker var gjengangerne i konfliktrådet i 2019.