Legger nye rør ved Dørja

GRAVER: Gamle avløpsrør saneres ved Dørja. Foto: BEate Sloreby

GRAVER: Gamle avløpsrør saneres ved Dørja. Foto: BEate Sloreby

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Gamle, skrøpelige avløpsledninger byttes ut.

DEL

Rakkestad kommune er i gang med å sanere kommunale vann- og avløpsledninger i området langs Eidsbergveien fra Dørja og mot Holøssvingen og Holøsveien.Tiltaket gjøres primært for å sanere gamle avløpsledninger.
– Eksisterende avløpsledninger er i dårlige forfatning og de separerer ikke overvann og spillvann. Overvann og spillvann i samme ledning betyr at avløpsledningene går i overløp i perioder med mye nedbør noe som igjen medfører forurensning, forklarer seksjonsleder Bernt Henrik Hansen i teknikk, miljø og landbruk i Rakkestad kommune.
– De kommunale vannledningene i området er også i dårlige forfatning og vil derfor saneres samtidig, tilføyer han.
Kommunen startet opp gravearbeidene i januar og regner med å være ferdig i løpet av mars måned. Prosjektet har en kostnadsramme på fire millioner kroner.
Fordi nettet ikke er tett kommer takvann, drensvann og overvann inn i kloakknettet. Ved flom blir det så mye fremmedvann at kapasiteten blir sprengt og man får overløp. Dermed kommer ikke kloakken fram til renseanlegget fordi det kommer opp i kummer og sluk.

Artikkeltags