Kommunen vurderer ulike planer for Suteren

Det er ikke enighet om hva som skjedde mellom Rakkestad kommune og Østfold turhestforening da leieavtalen ble avsluttet.