Kommunen sender formannskapsmøtet digitalt

Formannskapet fungerer nå som kommunestyre og videomøtet blir derfor sendt digitalt.