Kommunen oppretter ekstra legekontor

Eget legekontor: Alf Thode Skog, Karoline Fjeldstad og Astrid Rutherford har innført flere tiltak for å begrense smitterisiko, et av dem er et ekstra legekontor.

Eget legekontor: Alf Thode Skog, Karoline Fjeldstad og Astrid Rutherford har innført flere tiltak for å begrense smitterisiko, et av dem er et ekstra legekontor.

Rakkestad kommune oppretter et ekstra legekontor - skjerpede besøksrutiner på Skautun og i omsorgsboliger.

DEL

Et eget legekontor (bemannet med fastlegeressurs og annet helsepersonell) etableres for å ivareta pasienter med øvre luftveisinfeksjoner i kommunale lokaler fra mandag 16. mars. Hensikten er å forhindre smitte, foreta undersøkelser og å ta prøver uten å øke smittepresset på legekontorene og andre pasienter.

- Pasienter med øvre luftveisinfeksjoner må ringe sin fastlege for å få time, opplyser kommuneoverlege Astrid Rutherford.

Øvre luftveislidelser er det vi forbinder med forkjølelse og influensa-symptomer som feber, sår hals, hoste og snørr. Det midlertidige legekontoret er i de tidligere lokalene til helsestasjonen. Legene som jobber her er etablerte leger i Rakkestad. De vil være iført ekstra smittevernutstyr.

Egen informasjon legges ut på kommunens hjemmesider på fredag og i løpet av helgen.

Skjerpede besøksrutiner

Besøk til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og omsorgsboliger og andre kommunale boliger i Hjembaserte tjenester og Bo- og aktivitetstjenester begrenses og finner sted bare etter nærmere avtale med aktuelle seksjoner.

Fra 12.3.2020 tar Rakkestad kommune i bruk hjemmekontorer i den grad det er formålstjenlig og mulig for sine ansatte.

- Vi har et godt samarbeid mellom seksjonene i kommune, slik at vi finner gode lokale løsninger, sier Rutherford og påpeker at kommunen har kontroll på situasjonen.

Seks kommuneansatte i karantene

Kommunen hadde fredag seks ansatte i karantene.

- Dette er folk i viktige funksjoner. Hvis noen av de faller ut, så har vi en utfordring, påpeker rådmann Alf Thode Skog.

- Finnes det enheter i kommunen dere har problemer med å drifte?

- Ikke per nå. Men vi er klar over hvor sårbare vi er, svarer rådmannen. Ordfører Karoline Fjeldstad er imponert over de ansatte og hvordan de har områdd seg i en krevende situasjon.

- Et tidsspørsmål

Det var fredag ikke påvist noen koronasmittede i Rakkestad. Rådmannen mener det bare er et tidsspørsmål før det kommer, og kommuneledelsen er opptatt av at fraværet av påvist smitte ikke skal være noen hvilepute.

- Vi får håpe at det betyr at de tiltakene vi har gjennomført har fungert, sier Fjeldstad.

Artikkeltags