Kommunen kjøpte opp gangsti ved Haugstad

Oppkjøpet av den 106 meter lange strekning fikk Fylkesmannen til å stille et par spørsmål.