Kommunen har vurdert bevillingene for salgs- og serveringsstedene i Rakkestad

Kommunen har gått gjennom retningslinjene for salgs- og skjenkebevilling og gjort noen endringer for neste periode.